Universitat Oberta de Catalunya

Benvinguda

Benvingut al bloc de Desenvolupament Front-end (web i dispositius), on ampliarem el material docent amb referències, tutorials i articles relacionats amb la temàtica de l’assignatura.

Al menú de l’esquerra teniu l’accés als diferents apartats de que disposa la web.