Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya

Llocs web de projectes (project sites)

rgarciased

Un dels conceptes desenvolupats en el mòdul didàctic 3 és el de “project site” o lloc web de projecte: es tracta d’un lloc web, d’accés restringit, en el qual es publica tota la documentació, un centre virtual de comunicació entre el client i l’equip de treball i, al mateix temps, dins del mateix equip de treball.

Aquí teniu enllaços a llocs web que amplien informació sobre els “project sites” y plataformes que permeten crear de manera fàcil aquest tipus de llocs web:

– Informació sobre els “project sites”

 – Plataformes de creació de “project sites”