Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya

Mètode PERT

rgarciased

En el mòdul didàctic 4 estudiem el mètode PERT. L’objectiu del PERT (Program Evaluation & Review Technique) és establir les dependències entre les diferents tasques del projecte per saber de quina manera han d’encadenar aquestes tasques en la planificació.

Per representar les diferents activitats en les que es descompon un projecte, així com els seus successos corresponents, s’utilitza una estructura de graf.

Us adjunto alguns enllaços per ampliar informació sobre diagrames PERT: