Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

4. Intel·ligència Col·lectiva, Pierre Levy

Ferran Adell

Un dels canvis més importants fruit de la desaparició de les fronteres físiques, en el tercer entorn, és la possibilitat d’interconnectar intel·ligències a través dels nous mitjans digitals. Per primer cop, a l’entorn digital, podem treballar en comú, crear en comú,… encara que no compartim el mateix espai físic amb els altres.

Les intel·ligències col·lectives permeten posar en comú les capacitats individuals en pro d’un objectiu compartit, generant equips més eficaços i que troben en el grup no tant sols la possibilitat d’una distribució de tasques molt més eficient sinó també una retroalimentació continuada, que millora la eficiència individuals.

No és un concepte nou de la tecnologia digital, és tant antic com l’espècie: el treball en grup, la caça, la posada en comú de recursos i tècniques, etc. han acompanyat a la nostre espècie des de els primers estadis tribals; no obstant això, les tecnologies digitals signifiquen un pas endavant en una realització global de la col·lectivitat.

Per al temari i contextualització de l’assignatura Mitjans Interactius, el punt més interessant del llibre és el en el què l’autor defineix la intel·ligència col·lectiva titulat: ¿Qué es la inteligencia colectiva?,  tot i que el prefaci, en general és molt interessant. (Primeres 24 pàgs)

Enllaç: http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf

 

Ferran Adell es especialista y docente en Tecnología y Sociedad. Estudió Filosofía y realizó un Máster sobre Filosofía contemporánea enfocado a la comprensión de la sociedad actual. Sus temas centrales...