Grau i Màster de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Disseny d'Interfícies Grau i Màster de Multimèdia

Experiències

En aquest espai presentem una selecció de treballs destacables tant per l’originalitat en el plantejament com per la creativitat i qualitat en l’execució.

Crono Ral·li (Autor: Juan Flich)

Flich-6“La decisió de dissenyar una aplicació per a cronometrar ral·lis es va prendre ràpidament ja que coneixia el funcionament d’aquestes curses a nivell autonòmic; en molts casos el procés d’enregistrament dels temps és bastant artesanal, amb paper i llapis, cosa que pot comportar errades irreparables i requereix bastant temps de dedicació per a bolcar les dades a un sistema informàtic…”
Seguir llegint

Disseny de la interfície d’un gestor de tasques (Autor: Gabriel Reinés March)

Pantalla configuració“…em vaig decidir per la implementació d’una aplicació de gestió de tasques entre diversos usuaris. En definitiva, un calendari compartit entre usuaris on es fes especial èmfasi en el rol que juguen els participants i en les diferents tasques que han de portar a terme, de manera que es pogués gestionar fàcilment un grup de treball heterogeni.”
Seguir llegint

My Wee App (Autora: María Fernández Colodrero)

FdezCol-10“…tras pensar en diferentes soluciones susceptibles a ser medidas y controladas temporalmente, decidí diseñar el prototipo de una aplicación que habría de servir a padres y madres para gestionar el tiempo en las diferentes necesidades que requiere un bebé, como son la lactancia, el cambio de pañales o la toma de medicinas, entre otras.”
Seguir llegint

My News (Autor: Ramon Gras)

Gras-1“…los teléfonos inteligentes o las tabletas nos permiten estar permanentemente conectados y disponer de acceso a multitud de servicios e información disponible en Internet. Sin embargo, la cantidad de información es tan grande y las fuentes de las que procede tan numerosas, que, o bien empleamos demasiado tiempo en separar y seleccionar aquello que nos interesa de lo que no, o bien, sencillamente, lo obviamos o lo pasamos por alto. El aplicativo que desarrollé nace con el objetivo de paliar esta situación…”
Seguir llegint

Fibla-0

Gestiona’T (Autor: Xavier Fibla Agustín)

“Partiendo del concepto del tiempo, la idea es crear una aplicación (Gestiona’T) que nos ayude a saber a que dedicamos nuestro tiempo o dicho de otro modo, qué cantidad de tiempo dedicamos a una actividad en concreto…”
Seguir llegint

TimeBank: prototipo interactivo de un banco de tiempo (Autor: Bernat Gómez Garcia)

Gomez-1“…después de descartar las aplicaciones más comunes (alarma, reloj, timetracker, etc.) y de aparcar algunas ideas demasiado abstractas (como una agenda en realidad aumentada), finalmente opté por desarrollar un banco de tiempo, concebido como una comunidad virtual de intercambio de servicios entre particulares.”
Seguir llegint

Més enllà de la web. Redisseny de l’arquitectura de la informació per a web i per a mòbil (Autor: Luis Joaquín Simón Lázaro)

Encara que aquesta experiència del mosaic pertany a l’assignatura d’Arquitectura de la informació, és molt interessant que pogueu veure la feina feta per a adaptar una web pensant en dispositius mòbils.

També podeu revisar la metodologia per a desenvolupar els wireframes.

Vegeu experiència