Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Creative Commons. The power of open. El poder de la apertura.

David Gómez Fontanills

Títol: Creative Commons. The power of open. El poder de la apertura.

Creative Commons Corporation 2011

Llicència: CC-BY

Enllaç: http://thepowerofopen.org/

http://thepowerofopen.org/assets/pdfs/tpoo_spa.pdf

Idiomes: anglès (original), castellà i altres

Recull testimonis reals de creadors i organitzacions que han apostat per distribuir les seves produccions utilitzant llicències Creative Commons, com ho han fet i com els ha anat.

Col·laborador docent de la UOC des del 2000. És consultor a l'assignatura d'Imatge i llenguatge visual (ILLV) des de 2009. Coautor dels materials didàctics d'aquesta assignatura i de la de...