Grau Multimèdia – UOC Universitat Oberta de Catalunya
Realitat Virtual Grau Multimèdia – UOC

Visió artificial amb OpenCV per a Processing

Jaume Ferrer

OpenCV és una llibreria de visió artificial multiplataforma orientada principalment a processar imatge a temps real. Permet usar una càmera com a sensor  i extreure informació de les imatges processades en combinació amb diversos llenguatges com C++ o Java.

OpenCV Java and Processing Library (funcions bàsiques): http://ubaa.net/shared/processing/opencv/

Open CV for Processing (amb més funcionalitats): https://github.com/atduskgreg/opencv-processing

Leave a Reply