Grau Multimèdia – UOC Universitat Oberta de Catalunya
Realitat Virtual Grau Multimèdia – UOC
 • Més enllà de la simulació com a substitució: de la realitat mixta als ego-shots

  Autors: Jordi Alberich Pascual (Profesor de Comunicación audiovisual y publicidad  a la Universidad de Granada) i Gemma San Cornelio Esquerdo (professora de Ciències de la informació i la comunicació a la UOC) Descripció: La formulació dominant de les teories de la simulació als anys vuitanta i noranta del segle passat (Baudrillard, Lévy i altres) proposava […]

 • Amb les xarxes d’informació els edificis adquireixen un cert sistema nerviós

  Al 2004 Pau Alsina entrevistà a William J. Mitchell per a la publicació Artnodes. Al llarg de l’entrevista es qüestiona el paper de l’arquitectura, la construcció física del món, en el context de redefinició de la construcció de la realitat en un moment on les tecnologies interactives ja estan plenament integrades en la comunicació entre […]

 • Què és la internet de les coses?

  Autor: Jonathan Strickland Descripció: Quines implicacions tindrà en el futur l’existència d’una previsible xarxa de dispositius inteconnectats que coneixeran el nostre estat a temps real a través de sensors i s’anticiparan a les nostres necessitats mitjançant algorismes destinats a veure, aprendre i preveure? Idioma: Anglès What is The Internet of Things?

 • Com funciona la realitat augmentada

  Autor: Kevin Bonsor, periodista Descripció: Article de divulgació sobre els àmbits d’aplicació i les implicacions de l’ús de la realitat augmentada lligada a computació ubiqua. Idioma: Anglès http://computer.howstuffworks.com/augmented-reality.htm

 • Patrimoni virtual: la realitat i la crítica

  Autors: Beng-Kiang Tan i Hazifur Rahaman del Department of Architecture, School of Design and Environment, National University of Singapore. Descripció: Virtual environments which are culturally embedded are often categorized as‘virtual heritage’. Emerging media and digital tools offer us the possibility to experience 3D virtually reconstructed historic sites as visitors, travelers or even as resident. Many […]