Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

Benvinguts

Autor: Aleks Krotoski

The Virtual Revolution és una sèrie de documentals britànics presentats per Aleks Krotski, que es va emetre per primer cop a la BBC TWO el 30 de juny del 2010. Es tracta d’una coproducció entre la BBC i la Open University. La sèrie de documentals reflexiona sobre l’impacte que la World Wide Web ha tingut des de la seva aparició ara fa més de 20 anys. La sèrie adopta una forma de producció diferent a la típica de la BBC al enfocar i motivar una producció col·laborativa i en obert.

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00n4j0r/clips

En el següent enllaç es troben els clips de certes parts els episodis. El més interessant però són els clips en brut d’algunes de les entrevistes a personalitats de la xarxa com Sir Tim Berners-Lee, Bill Gates (Microsoft), Steve Wozniak (Apple), Chad Hurley (YouTube), Jimmy Wales (Wikipedia), Stewart Brand (The WELL), Biz Stone i Evan Williams (Twitter), Peter Thiel (PayPal) i Martha Lane Fox (lastminute.com). Personatges del món acadèmic, com ara, Terry Winograd, Sherry Turkle, A. C. Grayling, David Runciman, Ross Anderson i Nigel Shadbolt, i les opinions de pensadors com David Weinberger, Lee Siegel, Douglas Rushkoff, Andrew Keen i Stephen Fry,

 

Darrers articles

  • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

    Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

  • 2. Cibercultura, Piere Levy

    Seguint amb el concepte de la cibercultura, és important atendre a la aportació de Pierre Lévy. Lévy va escriure aquest llibre com a informe per a la Comissió Europea per a tractar la influència cultural dels nous mitjans digitals, per a definir el que anomenem Cibercultura. Usem aquest terme per a designar la cultura pròpia […]

  • 3. Cultura Libre, Lawrence Lessig

    Cultura Libre de Lawrence Lessig és un dels llibres més importants per entendre la problemàtica generada a l’entorn dels drets d’autor, la propietat intel·lectual i la seva relació amb el control i el fre a la creativitat i la cultura. L’acostament és força tècnic, en alguns punts, filosòfic en d’altres però assenta una teoria bàsica […]