Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC
 • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

  Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

 • Big Data i els nous mètodes de visualització de la informació

  Article sobre el Big data i les seves implicacions per a l’anàlisi i procés de la informació en el context actual. Data Scientists, Data Minners i la cultura del Big data. S’analitza la necessitat d’un perfil transversal en el treball amb la informació i un enfocament múltiple de les problemàtiques que s’en deriven. Quaderns de […]

 • Embracing “Web 3.0”

  Article sobre la Web 3.0 (concepte encara a debat…) i les seves implicacions socials, econòmiques i tecnològiques. http://www.mindswap.org/papers/2007/90-93.pdf Idioma: Anglès

 • realidadvirtual.com

  Portal dedicat a la Realitat virtual des d’una òptica informativa. S’expliquen els fonaments tècnics i la història de la Realitat Virtual i s’ofereixen alguns recursos suplementaris interessants per entendre aquesta tecnologia amb perspectiva històrica i amb una visió global. realidadvirtual.com

 • Cronologia Història de Internet

  Autor: Lawrence Roberts Descripció: Cronologia dels fets més importants de la creació i evolució de la Xarxa. Des de l’any 1964 fins a l’any 2007.  És un gran recurs per a localitzar alguns fets importants fet per un dels personatges importants en la creació de la Xarxa. http://www.packet.cc/internet.html

 • El Blog de Enrique Dans

  Autor: Enrique Dans Descripció: Blog d’Enrique Dans. Enrique Dans és professor de Sistemes d’Informació al IE Business School des de l’any 1990. La seva feina com a investigació, divulgador i asesor gira a l’entorn de la comprensió dels efectes de la tecnologia sobre les persones, les empreses i la societat en conjunt. És col·laborador habitual en alguns […]

 • Multituds Intel·ligents: Howard Rheingold

  Autor: Howard Rheingold Descripció: Un dels conceptes més importants per a comprendre els canvis socials, en la investigació, en el treball en grup, etc,… és el de Intel·ligència col·laborativa. Fenomen què té lloc quan unim diferents éssers humans en pro d’un mateix objectiu, la suma de les seves habilitats facilita el procés de consecució d’un […]

 • Art digital i pensament (Articles i Obres)

  Autor:  Recull d’articles i obres relacionades amb l’art digital Descripció:  Aleph és un portal dedica al net.art el pensament i la crítica a les noves pràctiques artístiques a Internet i recull un bon conjunt d’articles interessants com a compendi del projecte desenvolupat fins a l’any 2002. És una bona font de informació per a  entendre […]

 • Sobre arte e informática: introducción al arte digital

  Autor:  Pau Alsina Descripció: En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions entre l’art i la informàtica oferint una panoràmica de l’art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. D’aquesta manera s’introdueixen conceptes clau i exemples significatius de pràctiques artístiques que exemplifiquen les interseccions de les […]