Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC
 • Multituds Intel·ligents: Howard Rheingold

  Autor: Howard Rheingold Descripció: Un dels conceptes més importants per a comprendre els canvis socials, en la investigació, en el treball en grup, etc,… és el de Intel·ligència col·laborativa. Fenomen què té lloc quan unim diferents éssers humans en pro d’un mateix objectiu, la suma de les seves habilitats facilita el procés de consecució d’un […]

 • Externalidades y patrones: ¿para qué un análisis de las redes sociales?

  Autor: Ismael Peña López Descripció:  En aquest article l’autor ens parla sobre les xarxes socials i la seva influència a la societat contemporània: com determinen la difussió de la informació i la afectació que tenen sobre la opinió pública i la vehiculació de les articulacions col·lectives d’interessos. Article extens i detallat sobre el fenomen xarxa […]

 • De la ciudad de bits a las nuevas tecnologías urbanas

  Autor: Paco González Descripció:  Anàlisi de la influència de la tecnologia en la ciutat com a continent i l’adaptació dels ciutadans a la nova conjontura tecnològica. La influència d’Internet i de la cultura de la Xarxa en molts àmbits de la nostra societat, inclosos la ciutat i l’urbanisme. Integració dels ciutadans a la ciutat tecnològica. […]

 • La Filosofia del Big Data

  Autor: David Casacuberta [ Professor de filosofia de la ciència i la tecnologia de la Universitat Autòma de Barcelona] Descripció: Introducció al concepte del Big Data i les seves implicacións filosòfiques. Privacitat, Tendències Globals i e-pistemologia com a tres eixos centrals per a debatir i reflexionar entorn d’aquest nou fenomen. L’acumulació d’informació i la gestió […]

 • Marshall McLuhan Speaks

  Autor: Marshall Mcluhan Speaks / Tom Wolfe Descripció: Marshall McLuhan Speaks és un recull de les idees de McLuhan en motiu de la celebració del centenari del seu naixement. És especialment interessant ja que permet escoltar de primera mà les idees de l’autor  mitjançant diferents entrevistes i conferències. És un recull molt ampli que permet […]

 • Introducció a Marshall McLuhan

  Autor de l’article: Quelic Berga, PRA de l’assignatura Descripció: Breu contextualització d’un dels grans visionaris del segle passat en rel·lació als nous mitjans de comunicació. http://mosaic.uoc.edu/2011/11/29/cien-anos-del-nacimiento-de-mcluhan/

 • As real as your life

  autor: Michael Highlands URL de l’autor: http://www.michaelhighland.com/ Descripció: Un vídeo amb una pos producció riquíssima, que ens parla de la frontera entre allò virtual i real en els videojocs. Una proposta sincera i profunda que aprofita al 100% els recursos de l’audiovisual per a suggestionar  i invitar-nos a pensar entorn a les experiències que tenim […]