Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

Benvinguts

Autor: Howard Rheingold

Descripció: Un dels conceptes més importants per a comprendre els canvis socials, en la investigació, en el treball en grup, etc,… és el de Intel·ligència col·laborativa. Fenomen què té lloc quan unim diferents éssers humans en pro d’un mateix objectiu, la suma de les seves habilitats facilita el procés de consecució d’un objectiu: és el clàssic la unió fa la força, adaptat a la revolució digital.

Els nous mitjans ens permeten la interconnexió continuada amb la resta del món, possibilitant la creació col·lectiva, el treball col·laboratiu i l’intercanvi d’informació entre experts, investigadors i creatius d’una manera eficient i immediata. És per això què les smartmobs, multituds intel·ligents, no s’han desenvolupat completament fins a l’explosió de les noves tecnologies i la expansió de la Xarxa.

El concepte SmartMobs va ser encunyat per Howars Rheingold en el seu llibre Smart Mobs: The Next Social Revolution què podeu trobar a Amazon, entre d’altres portals de venta de llibres online.

Links:

 • Pàgina oficial de l’autor on es poden comprar els seus llibres i repassar els tòpics més importants de la seva investigació: http://rheingold.com/
 • Conferència de l’autor al portal TED sobre la col·laboració: http://www.ted.com/talks/howard_rheingold_on_collaboration.html

“Howard Rheingold habla del mundo emergente de colaboración, medios de comunicación participativa y acción colectiva – y cómo Wikipedia es realmente una consecuencia de nuestro instinto natural humano de trabajar en grupo.”

Idioma:  Anglès i Castellà (Subs)

descarga

Darrers articles

 • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

  Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

 • 2. Cibercultura, Piere Levy

  Seguint amb el concepte de la cibercultura, és important atendre a la aportació de Pierre Lévy. Lévy va escriure aquest llibre com a informe per a la Comissió Europea per a tractar la influència cultural dels nous mitjans digitals, per a definir el que anomenem Cibercultura. Usem aquest terme per a designar la cultura pròpia […]

 • 3. Cultura Libre, Lawrence Lessig

  Cultura Libre de Lawrence Lessig és un dels llibres més importants per entendre la problemàtica generada a l’entorn dels drets d’autor, la propietat intel·lectual i la seva relació amb el control i el fre a la creativitat i la cultura. L’acostament és força tècnic, en alguns punts, filosòfic en d’altres però assenta una teoria bàsica […]