Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC
 • Big Data i els nous mètodes de visualització de la informació

  Article sobre el Big data i les seves implicacions per a l’anàlisi i procés de la informació en el context actual. Data Scientists, Data Minners i la cultura del Big data. S’analitza la necessitat d’un perfil transversal en el treball amb la informació i un enfocament múltiple de les problemàtiques que s’en deriven. Quaderns de […]

 • Embracing “Web 3.0”

  Article sobre la Web 3.0 (concepte encara a debat…) i les seves implicacions socials, econòmiques i tecnològiques. http://www.mindswap.org/papers/2007/90-93.pdf Idioma: Anglès

 • Ethics of the Future: When Augmented Reality Becomes Reality

  Article sobre les qüestions ètiques què impliquen els processos d’augment de la realitat a través dels dispositius digitals. Reflexió sobre les diferents implicacions sobre els drets dels usuaris i els ciutadans en general. Ethics of the Future: When Augmented Reality Becomes Reality.

 • El Blog de Enrique Dans

  Autor: Enrique Dans Descripció: Blog d’Enrique Dans. Enrique Dans és professor de Sistemes d’Informació al IE Business School des de l’any 1990. La seva feina com a investigació, divulgador i asesor gira a l’entorn de la comprensió dels efectes de la tecnologia sobre les persones, les empreses i la societat en conjunt. És col·laborador habitual en alguns […]

 • The Semantic Web: An Introduction

  Autor: Sean B. Palmer Descripció:  En el següent recurs es pot trobar una introducció molt completa a la Web Semàntica escrita de forma força comprensible i amb molts recursos suplementaris què permeten avançar en la investigació del què ha de ser un dels canvis més importants de la Xarxa els propers anys. Link: http://infomesh.net/2001/swintro/ Idioma: Anglès

 • Multituds Intel·ligents: Howard Rheingold

  Autor: Howard Rheingold Descripció: Un dels conceptes més importants per a comprendre els canvis socials, en la investigació, en el treball en grup, etc,… és el de Intel·ligència col·laborativa. Fenomen què té lloc quan unim diferents éssers humans en pro d’un mateix objectiu, la suma de les seves habilitats facilita el procés de consecució d’un […]

 • Art digital i pensament (Articles i Obres)

  Autor:  Recull d’articles i obres relacionades amb l’art digital Descripció:  Aleph és un portal dedica al net.art el pensament i la crítica a les noves pràctiques artístiques a Internet i recull un bon conjunt d’articles interessants com a compendi del projecte desenvolupat fins a l’any 2002. És una bona font de informació per a  entendre […]

 • Sobre arte e informática: introducción al arte digital

  Autor:  Pau Alsina Descripció: En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions entre l’art i la informàtica oferint una panoràmica de l’art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. D’aquesta manera s’introdueixen conceptes clau i exemples significatius de pràctiques artístiques que exemplifiquen les interseccions de les […]

 • Externalidades y patrones: ¿para qué un análisis de las redes sociales?

  Autor: Ismael Peña López Descripció:  En aquest article l’autor ens parla sobre les xarxes socials i la seva influència a la societat contemporània: com determinen la difussió de la informació i la afectació que tenen sobre la opinió pública i la vehiculació de les articulacions col·lectives d’interessos. Article extens i detallat sobre el fenomen xarxa […]