Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

Sobre arte e informática: introducción al arte digital

Ferran Adell

Autor:  Pau Alsina

Descripció: En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions entre l’art i la informàtica oferint una panoràmica de l’art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. D’aquesta manera s’introdueixen conceptes clau i exemples significatius de pràctiques artístiques que exemplifiquen les interseccions de les arts amb el programari, Internet, la realitat virtual, la intel · ligència artificial o la vida artificial, enteses aquestes com algunes de les tecnologies i camps d’estudi més destacats de la informàtica que han generat interessants hibridacions amb l’àmbit de les arts.

No es busca tant crear una categorització de l’art digital basada en les tecnologies utilitzades, sinó més aviat mostrar alguns dels camps d’acció més destacats per possibilitar la realització de futures investigacions més específiques que relacionin la història de l’art digital amb els actuals desenvolupaments , així com amb les temàtiques suscitades en la cultura contemporània.

http://www.uoc.edu/artnodes/espai/cat/art/pdf/alsina0704.pdf

Idioma: Català

 

Ferran Adell es especialista y docente en Tecnología y Sociedad. Estudió Filosofía y realizó un Máster sobre Filosofía contemporánea enfocado a la comprensión de la sociedad actual. Sus temas centrales...