Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC
 • Big Data i els nous mètodes de visualització de la informació

  Article sobre el Big data i les seves implicacions per a l’anàlisi i procés de la informació en el context actual. Data Scientists, Data Minners i la cultura del Big data. S’analitza la necessitat d’un perfil transversal en el treball amb la informació i un enfocament múltiple de les problemàtiques que s’en deriven. Quaderns de […]

 • Revolutionary User Interfaces

  Història i revolució de les interfícies d’usuari. Cronologia i anàlisis de l’evolució i la revolució en les interíficies. The human computer interface helps to define computing at any one time. As computers have become more mainstream the interfaces have become more intimate. This is the journey of computer technology and how it has come to […]

 • Breu història del net.art

  Història del net.art, disciplina de l’art digital nascuda i reproduïda a la Xarxa i per a la Xarxa. http://encina.pntic.mec.es/~jarv0000/9496.htm

 • Art digital i pensament (Articles i Obres)

  Autor:  Recull d’articles i obres relacionades amb l’art digital Descripció:  Aleph és un portal dedica al net.art el pensament i la crítica a les noves pràctiques artístiques a Internet i recull un bon conjunt d’articles interessants com a compendi del projecte desenvolupat fins a l’any 2002. És una bona font de informació per a  entendre […]

 • Del videoart al net.art…

  Autor:  Natalie Bookchin, Alexei Shulgin Descripció:  En aquest recurs hi podeu trobar traduïda la obra Introduction to net.art de Alexei Shulgin on se senten les bases del net.art i s’ofereixen definicions, termes i conceptes teòrics per a constituir la disciplina i reivindicar la seva existència com a quelcom necessari per a la comprensió i assimilació […]

 • Sobre arte e informática: introducción al arte digital

  Autor:  Pau Alsina Descripció: En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions entre l’art i la informàtica oferint una panoràmica de l’art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. D’aquesta manera s’introdueixen conceptes clau i exemples significatius de pràctiques artístiques que exemplifiquen les interseccions de les […]

 • Entender nuestra cultura, net art i el Big Data

  Autor: David Casacuberta [ Professor de filosofia de la ciència i la tecnologia de la Universitat Autòma de Barcelona] Descripció: Introducció al concepte del Big Data i les seves implicacións filosòfiques. L’autor presenta el problema de la gestió dels grans volums d’informació que la societat contemporània genera i el relaciona amb l’art digital i el […]