Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC

1. Convergence Culture, Henry Jenkins

Ferran Adell

Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació esdevenen digitals, la cultura es deslocalitza i comença la cursa global.

En un món en què qualsevol fet pot ser retransmès per la Xarxa –independentment de la seva localització– la interconnexió entre cultures, l’intercanvi i l’empatia social, arriben a cotes insospitades abans de la consolidació de l’entorn digital.

Jenkins analitza aquest fenomen plantejant-ne l’origen i la caracterització. La difusió mundial de les notícies, la possibilitat de les diferents cultures de reaccionar davant un estímul cultural global, els passos cap a la fusió i la manipulació de les diferents maneres d’oferir i consumir oci multimèdia són les problemàtiques centrals de la seva recerca.

La convergència del programari s’oposa a la divergència del maquinari, els dispositius es multipliquen i ofereixen noves opcions i capacitats; el contingut, però, convergeix. La cultura convergeix i les fronteres entre els diferents mitjans es difuminen cada cop més.

Aquest llibre parla de la relació entre tres conceptes: convergència mediàtica, cultura participativa i intel·ligència col·lectiva, tots tres conceptes molt importants per a entendre l’entorn actual i els canvis fruit de la influència dels nous mitjans interactius.

La circulació de continguts mediàtics a través de diferents sistemes, ens diu Jenkins, depen de la participació i actuació dels consumidors. La convergència, més enllà d’un canvi en la tecnologia implica un canvi cultural, una nova forma de tractar la informació. Els consumidors tenen un mar d’informació a disposició i, la capacitat per a modificar-la, distribuir-la o fer-la seva.

Aquesta participació del usuari, aquesta cultura participativa de la que ens parla l’autor, contrasta amb l’espectador passiu dels mitjans analògics, que consumia però no creava,… donant pas a una nova dimensió interactiva en la creació i difusió del coneixement.

La introducció d’aquest llibre, disponible a Google Books, és una molt bona introducció al concepte de cibercultura i els seus eixos principals, definint molt bé el context actual del desenvolupament del software cultural i la seva relació amb el prototipatge de nous serveis i aplicacions.

http://books.google.es/books/about/Convergence_culture.html

Ferran Adell es especialista y docente en Tecnología y Sociedad. Estudió Filosofía y realizó un Máster sobre Filosofía contemporánea enfocado a la comprensión de la sociedad actual. Sus temas centrales...