Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Documentació Audiovisual Grau de Multimèdia

Gènius: Un portal web infantil per a la Xarxa de Biblioteques de Diputació de Barcelona

Daniel García Giménez

Gènius és el portal infantil de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (a partir d’ara XBM). Es va posar en marxa el 6 de juny de 2012 i és accessible des de la següent adreça URL http://genius.diba.cat/inici. Ha estat concebut com a contrapunt infantil a la Biblioteca Virtual de la XBM, accessible a través de la URL http://bibliotecavirtual.diba.cat/ i complement d’aquesta per a l’accés a la cultura, la informació i el lleure destinat a aquest segment de població usuària tan particular. Aquest portal que substitueix el web Chilias, que donava aquest servei des del 1998. El Gènius aplega la informació i els serveis de les més de dos centes biblioteques i bibliobusos de la Xarxa sense restriccions d’accés ni horaris.

 

Genius 01

Font: http://genius.diba.cat/

 

Es un portal web historiat, la narrativa del qual es vehicula a través de quatre personatges amb identitat pròpia: en Gènius, en PlayMe, la Valentina i en Bit. Cadascun dels personatges té una personalitat i història associada. Aquest fet potencia l’aspecte lúdic del portal i mira de fomentar la identificació o empatia de l’infant amb els personatges per a fomentar-ne la fidelització.

 

Genius 02

Font: http://genius.diba.cat/mongenius

 

Els quatre personatges interactuen amb els continguts del portal, participen d’efemèrides i es vesteixen diferent en funció de l’època de l’any o de dates assenyalades contribuint a potenciar la imatge del lloc com quelcom viu i actualitzat. El web presenta una sèrie de serveis web estructurats des de la interfície d’entrada o homepage. La disposició de la informació en pantalla es presenta amb doble menú de navegació horitzontal, on es pot accedir a serveis generals del portal i a continguts convenientment classificats; a l’espai central trobem un contingut de detall en primer pla inserit en un contenidor principal i un mínim de dos continguts inserits en un mínim de dos continguts secundaris. Sota aquests contenidors hi ha disposada una barra de navegació que porta un seguit de baners que normalment remeten a continguts de temporada, com son a dia d’avui l’Especial Sant Jordi o la Primavera als busos; més avall encara trobem una última barra de navegació amb un seguit d’enllaços que remeten a crèdits i informació corporativa com el qui som, accessibilitat, seguretat, avís legal, contacte i el mapa web.

 

genius 03

Font: http://genius.diba.cat/

Hi ha una sèrie de criteris operatius i força consensuats per la bibliografia sobre el tema que ens permetran fer un cop d’ull de síntesis a les característiques generals del portal. A aquests ens remetrem en part per fer el petit anàlisis que segueix.

Autoritat

La autoritat depèn del responsable del lloc, en aquest cas de la institució i les fonts utilitzades per alimentar i gestionar el portal. Amb aquest criteri volem establir que la informació prové en el cas de Gènius de fonts fiables, específiques, actualitzades i reconegudes en els àmbits científics i acadèmics. Una de les característiques importants del portal és que és un portal alimentat pels bibliotecaris de la XBM en un treball ingent de col·laboració en coordinació amb la Unitat Web dels serveis centrals de la XBM. Pel que fa als criteris de qualitat, adequació, pertinència i actualització de la informació es fan servir criteris professionals de gestió de la informació tal i com aquells mateixos professionals els aplicarien en una biblioteca física.

Actualització

L’actualització de Gènius es fa a través de la incorporació periòdica de nous recursos o la modificació dels recursos i les dades existents en resposta a l’aparició de noves aportacions al tema. Identificar llocs i recursos que continguin informació actualitzada forma part de la feina dels bibliotecaris que hi treballen. Com s’ha dit més amunt, els continguts es mantenen de forma cooperativa, amb la participació de totes les biblioteques de la xarxa i de bibliotecaris especialitzats en públic infantil.

Navegabilitat

Els llocs han de tenir una estructura clara i ordenada dels seus components i un disseny que faciliti l’orientació de l’usuari durant tota la navegació. En el cas del Gènius el disseny i l’estètica son atractius i pensats per a captivar al públic infantil. Ara bé, el mapa web es profund i complex ja que s’ofereix un ventall molt ampli de serveis i una quantitat molt vasta de continguts. Com en el cas de la Biblioteca Virtual per adults hi podem accedir a bases de dades, guies de lectura, selecció de continguts, reportatges, especials temàtics, selecció de novetats, jocs educatius, un ampli recull de recomanacions de lectura fetes per bibliotecaris especialitzats en públic infantil, informació específica sobre biblioteques concretes, accés als tràmits en línia, cerques d’activitats infantils a les biblioteques de la Xarxa, i un apartat personal on és possible interactuar amb el portal. En una formació sobre competències informacionals, que vaig oferir al professorat de Santa Coloma de Gramenet durant la tardor de 2013 amb el clar objectiu de formar també sobre els recursos disponibles en les biblioteques públiques, vaig tenir ocasió d’observar que un dels punts que els semblava més controvertit sobre el portal Gènius era l’adequació de l’arquitectura de la informació al segment de població al que va dirigit. Val a dir que Gènius és un portal adreçat principalment a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys, als que es pretén fidelitzar en les seves pràctiques i hàbits de lectura i a l’entorn de la biblioteca pública, però que també és útil per pares i mares, escoles, professors i personal de biblioteques per a la seva pràctica professional fora i dintre de l’equipament.

 

genius 04

Font: http://genius.diba.cat/set-ciencies

Organització S’espera d’un lloc web que es trobi ordenat lògicament i que cada segment d’informació es relacioni amb els altres de manera correcta. Gènius estableix un seguit de categories entre continguts i un sistema d’etiquetatge eficient que permeten als usuaris trobar i recuperar amb facilitat i eficiència la informació, en la forma més autònoma possible.

 

genius 05

Font: http://genius.diba.cat/set-ciencies

La XBM gestiona la seva Biblioteca Virtual a través de Liferay, un portal de gestió de continguts o CMS multiplataforma de codi obert escrit en Java. Aquest servei està pensat com a solució per a treball en col·laboració que genera un portal web ampli. L’assignació de categories i descriptors la fan els encarregats de cada biblioteca de la xarxa d’alimentar la web comuna, que a banda de la feina que fa la unitat web de Gerència de Serveis de Biblioteques rep les aportacions de cadascuna dels equipaments que integren la xarxa. Degut a les necessitats i repte que planteja la gestió d’aquest tipus de continguts els continguts es classifiquen per un sistema de categorització amb un llistat de categories fixes establertes per l’administrador del sistema. La visualització dels continguts en una secció específica del portal web depèn de l’assignació de les categories a aquests continguts. A banda es permet la lliure descripció dels continguts a través de les etiquetes, que poden ser de nova creació per part de l’usuari o assignades des d’una llista de suggeriments. Aquesta seria una proposta d’etiquetatge compartit entre professionals per a generar un producte per destinat a l’usuari des del servei públic.

 

genius 06

Font: http://genius.diba.cat/

 

Selecció de continguts

La professionalitat de la gestió es manifesta pel que fa a contingut en la cura en el tractament i l’enfocament dels seus temes. S’Identifiquen llocs i recursos que inclouen continguts vàlids, consistents, rellevants i significatius pel nivell i les característiques dels usuaris destinataris, i que contemplin un ús apropiat del llenguatge i de la comunicació escrita i gràfica. Alhora és un portal amigable i llegible amb una bona combinació de colors, mides i tipus de lletres, fons i il·lustracions, que permet llegir a la pantalla i navegar d’una manera adequada i atractiva.

Adequació al segment de públic objectiu

El portal web Gènius, així com la paral·lela Biblioteca Virtual, connecta els serveis físics i els serveis virtuals traslladant les funcions de la xarxa al web. La funció de foment a la lectura, és present en tot el portal i especialment als apartats Sèt-ciències, Llibres, Còmics i Música i Cinema. En aquests apartats es poden trobar recursos, com s’ha dit, per pares, mares, escoles i professionals. Ara bé, com el portal està destinat al públic infantil i la biblioteca també té una funció important relacionada amb el lleure, l’apartat En acció té un pes específic notable en el global del lloc web ja que està ben carregat de recursos lúdics i jocs recomanats que poden guiar el recorregut de l’infant per aquest tipus de continguts, tant a la biblioteca com fora d’ella, a través dels quals l’infant podrà navegar dintre del portal amb total confiança.

 

genius 07

Font: http://genius.diba.cat/en-accio

Bibliografia

ABADAL, Ernest. Sistemas y servicios de información digital. Gijón: Trea, 2001, 147 p.

AGUILLO, Isidro (2001). “Información científica en la web: retos y tareas para los documentalistas del siglo XXI”. En: Fuentes, M.E. (dir.). Anuario de biblioteconomía, documentación e información. Barcelona: COBDC, 2001, p. 33-50

CODINA, Lluís. “Indicadores para la evaluación de la calidad en cibermedios: análisis de la interacción y de la adopción de la Web 2.0”. Revista Española de Documentación Científica, 2012.

CODINA, Lluís (2001). “El diseño de la navegación en hipertextos informativos”. Temes de Disseny, n. 18, abril 2001, p. 38-48    

Sóc director de biblioteca pública per la Diputació de Barcelona, consultor docent a UOC de documentació audiovisual i escriptor.

Deixa un comentari