Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Documentació Audiovisual Grau de Multimèdia
  • Etiquetatge social a la web 2.0. com a eina per a professionals de la informació

    El potencial, però sobretot l’explosió de continguts, que ha portat la web 2.0 ha comportat que l’etiquetatge de continguts traspassi per necessitats de la praxis els límits del professional. L’usuari participa des de fa temps de manera més aviat inconscient i per diverses vies en la descripció de continguts als que hom pot accedir lliurement […]

  • Recuperació de documentació audiovisual a biblioteques i centres de documentació

    En aquest article tractarem de com cerquem i de com recuperem documentació audiovisual en biblioteques i centres de documentació. En qualsevol centre de documentació o en una biblioteca especialitzada en aquest tipus de documents el sistema de classificació i, per la seva banda, la cerca i la recuperació de la informació estaran pensades per recuperar […]

  • Digition i la gestió de l’arxiu digital de TV3

    [Post actualitzat 11 març 2016 ] Introducció La gestió documental a televisió és un procés complex que inclou múltiples agents i nombrosos recursos materials i tècnics. La implementació d’un sistema de gestió de continguts audiovisuals a una televisió com TV3 ha suposat el trànsit d’un sistema basat en cintes analògiques a un que es basa […]