Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Documentació Audiovisual Grau de Multimèdia

Autor: Daniel García Giménez

Sóc director de biblioteca pública per la Diputació de Barcelona, consultor docent a UOC de documentació audiovisual i escriptor.

Darrers articles

 • Documentació sonora

  En aquest article abordarem el tema de la documentació sonora, definint quin tipus de documents hi tenen cabuda, quins són els seus suports i formats existents, quins aspectes cal considerar en l’anàlisi documental d’aquests documents i, sobretot, quins són els reptes que planteja la seva preservació en el context actual.   Estat de la qüestió […]

 • El suport documental en un projecte multimèdia

  En la següent experiència es detallen com es construeixen les diferents fases documentals d’un projecte multimèdia concret. L’exemple de projecte que veurem és una galeria virtual multimèdia sobre el fotògraf Robert Capa, que permet visionar i recuperar una col·lecció de documents audiovisuals de l’artista. http://mosaic.uoc.edu/2014/03/25/el-soporte-documental-de-un-proyecto-multimedia/

 • La imatge de premsa a escena

  Des de 1989 se celebra a finals d’estiu a Perpinyà el Festival Internacional de Fotoperiodisme, el més important de la seva categoria i conegut mundialment pel nom de l’associació que l’impulsa: Visa pour l’Image. En aquesta associació participen l’Ajuntament de la ciutat, el Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, la Cambra de Comerç i indústria de Perpinyà […]

 • Etiquetatge social a la web 2.0. com a eina per a professionals de la informació

  El potencial, però sobretot l’explosió de continguts, que ha portat la web 2.0 ha comportat que l’etiquetatge de continguts traspassi per necessitats de la praxis els límits del professional. L’usuari participa des de fa temps de manera més aviat inconscient i per diverses vies en la descripció de continguts als que hom pot accedir lliurement […]

 • Conservació de l’art electrònic: que preservar i com preservar-lo

  Ressenya Hofman, Vanina; Rozo, Consuelo (comp.). Conservación de arteelectrónico: ¿Qué preservar y cómopreservarlo?CCEBA – Centro Cultural de España en Buenos Aires, Buenos Aires, 2009. Consultable en línia. <http://blog.udlap.mx/blog/2013/03/comohacerunaresena/>   Fa dècades ja que els artistes han anat incorporant a les seves obres cada vegada més elements electrònics i digitals. Ara bé, és conegut que des […]

 • Recuperació de documentació audiovisual a biblioteques i centres de documentació

  En aquest article tractarem de com cerquem i de com recuperem documentació audiovisual en biblioteques i centres de documentació. En qualsevol centre de documentació o en una biblioteca especialitzada en aquest tipus de documents el sistema de classificació i, per la seva banda, la cerca i la recuperació de la informació estaran pensades per recuperar […]