Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Benvinguts

Títol: Cultura lliure
De com els grans mitjans de comunicació utilitzen la tecnologia i les lleis per a enclaustrar la cultura i controlar la creativitat

Lawrence Lessig

Llicència: CC-BY-NC-SA

Enllaços: http://www.free-culture.cc

http://www.lafarga.cat/culturalliure/llibre/cultura-lliure/

http://www.worcel.com/archivos/6/Cultura_libre_Lessig.pdf

http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf

Ref. Bibliogràfica: LESSIG, L. (2005) Por una cultura libre. Madrid:Traficantes de sueños.

Idiomes: anglès (original), català, castellà i altres

Llibre fundacional del moviment per a la cultura lliure en què s’exposa com la regulació del copyright ha ampliat els seus territoris i els canvis legislatius que, especialment als EUA, han restringit la llibertat creativa en lloc de protegir-la.

Darrers articles

  • No disparis al text. Bala o punt volat

    Entre la col·lecció de caràcters d’una font tipogràfica, a més del punt com a signe de puntuació que tanca les frases i dels punts suspensius, hi ha dos punts més: el punt volat i la bala. Tots dos són punts que queden situats per sobre de la línia de base, cap a la meitat de […]

  • Ortotipografia i convencions d’ús d’estils tipogràfics

    La majoria de famílies tipogràfiques tenen variants formals, conegudes habitualment com a «estils», que es distribueixen en diferents fonts. Dins de la família les variants conserven una línia general de formes i proporcions que fa que es puguin combinar de manera coherent. Aquests estils, com ho poden ser l’ús de majúscules, minúscules, versaletes o cometes, […]

  • Ortotipografia de majúscules, minúscules i versaletes

    Majúscules i minúscules són variants tipogràfiques (Marín, 2013, 2.1.4, p. 60) dins d’una mateixa font. Havien estat originàriament, en època romana i carolíngia, sistemes d’escriptura separats. Però la seva combinació, que s’inicià al segle ix, ha ampliat les possibilitats de l’escriptura per a comunicar millor, per a ser més llegible i per a distingir els […]