Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Benvinguts

La revista dels nostres estudis, Mosaic número 97 de maig 2012, dedicada a les llicències obertes i la cultura lliure hi trobareu:

 • Una entrevista a l’Ignasi Labastida, responsable de Creative Commons Espanya, impulsor de l’adaptació de les llicències al marc jurídic espanyol i divulgador de la cultura lliure. En l’entrevista l’Ignasi respon a alguns dubtes bàsics que potser com a estudiants i creadors de productes multimèdia us esteu plantejant.
 • Article Dominio público, copyleft y la cadena creativa. David Gómez. En aquest text el David Gómez exposa les relacions que s’estableixen entre Domini Públic i copyleft i la possibilitat que tenim els autors d’alliberar els drets de les nostres obres perquè no tardin tant a estar disponibles per als altres creadors, a més de comentar algunes característiques del copyleft que fan que es generin dinàmiques singulars.
 • Article Derechos de autor y el territorio digital: problemas de encaje. Eva Soria. En aquest text la Eva Soria, advocada i llicenciada en Història de l’art, exposa les dificultats d’encaix que existeixen entre determinades pràctiques artístiques, especialment de l’àmbit digital, i la legislació sobre drets d’autor que suposadament les regula. Posa l’accent especialment en els drets morals i contrasta la legislació anglosaxona amb la europea continental.
 • En la secció dels recursos en Julià Minguillón, professors dels estudis d’informàtica de la UOC, presenta els recursos educatius en obert (OER) i tot el plantejament de categorització que tenen enfocada a la seva localització. Els OER permeten també una ecologia de la re-utilització en l’àmbit educatiu.
 • I en la secció d’experiències la Cristina López i la Cristina Vaquer expliquen el que és l’O2, el repositori institucional obert de la UOC on, per cert, vosaltres haureu de dipositar el projecte de fi de grau quan acabeu la carrera.

Darrers articles

 • No disparis al text. Bala o punt volat

  Entre la col·lecció de caràcters d’una font tipogràfica, a més del punt com a signe de puntuació que tanca les frases i dels punts suspensius, hi ha dos punts més: el punt volat i la bala. Tots dos són punts que queden situats per sobre de la línia de base, cap a la meitat de […]

 • Ortotipografia i convencions d’ús d’estils tipogràfics

  La majoria de famílies tipogràfiques tenen variants formals, conegudes habitualment com a «estils», que es distribueixen en diferents fonts. Dins de la família les variants conserven una línia general de formes i proporcions que fa que es puguin combinar de manera coherent. Aquests estils, com ho poden ser l’ús de majúscules, minúscules, versaletes o cometes, […]

 • Ortotipografia de majúscules, minúscules i versaletes

  Majúscules i minúscules són variants tipogràfiques (Marín, 2013, 2.1.4, p. 60) dins d’una mateixa font. Havien estat originàriament, en època romana i carolíngia, sistemes d’escriptura separats. Però la seva combinació, que s’inicià al segle ix, ha ampliat les possibilitats de l’escriptura per a comunicar millor, per a ser més llegible i per a distingir els […]