Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Carta per a la innovació, la creativitat i l’accés al coneixement. Els drets de ciutadans i artistes en l’era digital

David Gómez Fontanills

Títol: Carta per a la innovació, la creativitat i l’accés al coneixement. Els drets de ciutadans i artistes en l’era digital

FCForum 2009

Editor: Xnet

Idiomes: català, castellà, anglès

Enllaç: http://fcforum.net/ca/charter_extended

Text com a resultat del FCForum celebrat a Barcelona l’any 2009 amb la participació d’artistes, creadors, economistes, advocats, hackers, investigadors i consumidors de vint països on es reclamen canvis en la legislació de drets d’autor per a facilitar els processos creatius i l’accés al coneixement.

Col·laborador docent de la UOC des del 2000. És consultor a l'assignatura d'Imatge i llenguatge visual (ILLV) des de 2009. Coautor dels materials didàctics d'aquesta assignatura i de la de...