Grau Multimèdia – UOC Universitat Oberta de Catalunya
Realitat Virtual Grau Multimèdia – UOC

Interacció 3D tangible amb Arduino i Blender

Jaume Ferrer
Arduino amb acceleròmetre

Arduino Uno and 5DOF Sensor on Seesaw.JPG de Shatton8111 CC by-sa http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arduino_Uno_and_5DOF_Sensor_on_Seesaw.JPG?uselang=ca

Presentem dos exemples de control d’objectes 3D mitjançant interfícies tangibles. Ambdós es basen en una combinació de maquinari i programari lliure: Arduino, Processing i Blender. És important tenir en compte que a més de coneixements de Processing i Arduino cal estar familiaritzat mínimament amb l’entorn 3D de Blender i amb la seva API per a Python.

CAS 1: Rotació en els tres eixos de l’espai d’un objecte 3D en temps real mitjançant tres potenciòmetres:

Autor: Daedelus

Idioma: anglès

http://blenderartists.org/forum/showthread.php?236135-Arduino-controls-Blender-object-in-real-time

CAS2: Vídeo de demostració de rotació en els tres eixos de l’espai d’un objecte 3D en temps real mitjançant un acceleròmetre. Aturant la imatge es pot llegir el codi Processing i el codi Python empreats:

Autor: Radland Robotics

Idioma: Anglès

http://www.youtube.com/watch?v=sGjVTMpYa7o

Leave a Reply