Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD Universitat Oberta de Catalunya
Realitat mixta Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD

SLAM

Jaume Ferrer

L’SLAM [1] (simultaneous localization and mapping) és una tècnica vinculada a la visió artificial que permet a un sistema digital disposar d’informació sobre l’espai i posicionar-hi punts que després poden ser usats per a localitzar objectes virtuals de forma consistent amb l’espai físic. En serien exemples ARkit [2] i ARcore [3], i representa un canvi considerable de paradigma dins del camp de la realitat augmentada respecte als sistemes de reconeixement de marques usats amb anterioritat.

Referències:

[1]: SLAM: https://venturebeat.com/2017/07/31/how-slam-technology-is-redrawing-augmented-realitys-battle-lines/
[2]: ARkit: https://developer.apple.com/arkit/
[3]: ARcore: https://developers.google.com/ar/discover/

Deixa un comentari