Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Ortotipografia. Bibliografia i fonts

David Gómez Fontanills

Hi ha alguns autors que han fet la tasca de recopilar i presentar de manera organitzada la tradició ortotipogràfica per facilitar-ne el coneixement i aplicació i que a més han estat capaços de partir d’aquest coneixement donant criteris per a resoldre ambigüitats. Cada llengua té la seva tradició tipogràfica per a la composició de textos, per això no podem fer extrapolacions d’una llengua a l’altra.

Josep M. Pujol i Joan Solà són els autors de referència en català per la seva tasca de compilació i sistematització del saber ortotipogràfic per a textos en llengua catalana (tot i que s’han ocupat també de la composició tipogràfica en altres llengües). Defensaven que no només els professionals de la traducció, la correcció i l’edició havien de tenir coneixements de tipografia i ortotipografia, també els dissenyadors i fins i tot els autors dels textos. Per això van fer una feina de divulgació important. La seva obra clau de referència és el llibre següent:

 • Pujol, J.; Solà, J. (1995). Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna Editorial. [disponible a la biblioteca]

Un altre llibre dels mateixos autors, més centrat en la puntuació, és:

 • Pujol, J.; Solà, J. (1989). Tractat de puntuació. Barcelona: Columna.

José Martínez de Sousa és el principal autor, compilador i sistematitzador per a l’ortotipografia en la composició de textos en llengua castellana. La seva obra clau de referència és el llibre següent:

 • Martínez de Sousa, J. (2008). Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón:Trea, 2.ª ed. [disponible a la biblioteca]

Un altre llibre del mateix autor, centrat en l’ús de majúscules i minúscules, és:

 • Martínez de Sousa, José (2010). Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas. Gijón:Trea, 2.ª ed corregida i ampliada. ISBN: 978-84-9704-506-3.

Raquel Marín Álvarez ha sabut partir d’aquestes i altres referències, així com de l’anàlisi de la pràctica tipogràfica, per a fer un llibre específicament orientat a dissenyadors i no centrat només en la producció editorial sinó també en altres productes de comunicació en els quals es fan servir textos:

 • Marín Álvarez, R. (2013). Ortotipografía para diseñadores. Barcelona: Gustavo Gili.
  [Editat
  en paper i en eBook]

La mateixa autora escriu sobre tipografia i ortotipografia en dues publicacions web que val la pena seguir:

Però han estat tradicionalment els correctors, traductors i revisors editorials els qui han prestat més atenció a qüestions ortotipogràfiques. Pel que fa al camp del disseny, l’edició web i la producció multimèdia, cal conèixer les problemàtiques i solucions que troben aquests professionals que ens són propers seguint les publicacions en xarxa que tracten sobre el tema.

La correctora i editora Sílvia Senz escriu sovint sobre ortotipografia en els seus blogs:

 • De editione. Blog sobre edició de textos, tipografia i món del llibre (en català).
 • Addenda & Corrigenda. Blog sobre escriptura, correcció i ortotipografia (en castellà)

Vegeu també

D. Gómez – Fundació UOC 2015 – CCBYSA 4.0es

Col·laborador docent de la UOC des del 2000. És consultor a l'assignatura d'Imatge i llenguatge visual (ILLV) des de 2009. Coautor dels materials didàctics d'aquesta assignatura i de la de...