Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Copyright

David Gómez Fontanills

El «copyright», literalment «dret de còpia», és el dret que les lleis donen als autors sobre l’ús i distribució de l’obra que han creat, i és, doncs, equiparable al terme «drets d’autor», tot i que el concepte té el seu origen en la tradició anglosaxona i durant anys va suposar algunes diferències significatives sobre el dret continental europeu (vegeu continguts sobre drets d’autor i propietat intel·lectual).

La diferència principal entre la tradició anglosaxona i la continental era que en la primera calia un registre perquè l’obra fos protegida. També calia indicar d’alguna manera que existia aquesta protecció. Una llei dels EUA de 1802 obligava a acompanyar les obres d’un avís de la seva protecció; una esmena de 1874 permetia abreujar l’avís posant només «copyright», seguit de la data i nom de l’autor, i a partir de 1909 es regulava l’ús del símbol ©, seguit del nom i la data per a les obres d’art visual (però no llibres o altres obres), que el 1954 s’estendria per a qualsevol obra objecte de propietat intel·lectual, excepte els enregistraments sonors per als quals s’utilitzava un .

D’aquesta manera es va passar a disposar d’una forma molt abreviada i eficaç de fer evident que l’obra estava protegida. La generalització d’aquesta pràctica en la massiva producció cultural nord-americana va fer que fos adoptada també per la indústria cultural, autors i editors dels altres països, fins i tot quan la llei d’aquests no requeria cap avís per a indicar la protecció de les obres.

Amb la signatura del tractat de Berna per part dels EUA el 1989 l’avís també va deixar de ser necessari en aquest país, igual que el registre. Com als altres països signants, qualsevol obra hi està protegida sense haver-se de registrar i no cal posar un avís de copyright per a mostrar que ho està perquè se sobreentén.

Així doncs actualment l’avís de copyright és opcional, i més que un avís legal és una advertència, recordatori o avís informatiu. Es fa servir, però, per a indicar qui és l’autor i/o el titular de drets. Així la © seguida del nom i la data ens informa de l’autor i de qui pot explotar l’obra.

No és contradictori trobar una © seguida del nom de l’autor i d’una llicència oberta, la © ens indica qui és titular de drets i la llicència ens indica quins drets es reserva i quins allibera.

D. Gómez – Fundació UOC 2015 – CCBYSA 4.0es / GFDL 1.3
Obra derivada: Autors de Wikipèdia 2006-2015.
Aquest text amplia i actualitza «
Un vistazo a los derechos de autor y licencias abiertas»
que adaptava alguns textos de Wikipèdia.

Col·laborador docent de la UOC des del 2000. És consultor a l'assignatura d'Imatge i llenguatge visual (ILLV) des de 2009. Coautor dels materials didàctics d'aquesta assignatura i de la de...