Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Domini públic

David Gómez Fontanills

Per domini públic s’entén el conjunt de béns i drets de titularitat pública i que no són propietat privada. Són exemples del domini públic l’espai radioelèctric, les aigües terrestres i les aigües continentals. Alguns ordenaments jurídics consideren que el domini públic està format també per aquells béns el titular dels quals és una comunitat, els béns comunitaris. Així, les comunitats de regants, de pastures o de boscos són també exemples de domini públic.

La regulació legal de la propietat intel·lectual, que és un tipus de propietat singular per a béns immaterials, preveu que tota obra creativa acabarà al domini públic i podrà ser lliurement utilitzada. Les obres protegides per drets d’autor entren al domini públic quan passen 50 anys de la mort de l’autor, d’acord amb el conveni de Berna, tot i que aquest conveni reconeix als estats signants la facultat d’ampliar el termini de protecció. La directiva europea 2006/116 estableix la durada en 70 anys, que és la que ha adoptat la majoria d’estats.

Esquema: vigència de protecció fins 70 després de la mort de l’autor. Dvdgmz CC-by-sa 3.0 Wikimedia Commons.

La llei de propietat intel·lectual espanyola estableix l’entrada al domini públic 70 anys després de la mort de l’autor, però, d’acord amb la llei anterior, de 1879, manté una vigència de 80 anys per a obres d’autors morts abans de 1987, any en què es va promulgar la nova llei.

Vigència de la protecció a Espanya per autors morts abans del 7/12/1987 fins 80 anys després d’aquesta.

Quan una obra entra al domini públic es manté vigent el dret de l’autor a ser reconegut, que és perpetu, però tots els drets patrimonials sobre l’obra poden ser exercits per qualsevol persona, física o jurídica:

 • Es poden reproduir o distribuir còpies de l’obra
 • Es pot mostrar o interpretar l’obra públicament
 • Es poden fer obres derivades basades en la transformació de l’obra

No cal demanar permís a ningú per a fer qualsevol d’aquestes coses. La transformació d’una obra que es troba en el domini públic (la seva traducció, adaptació o modificació) de manera que doni lloc a una obra diferent, dóna drets de propietat intel·lectual a l’autor de la transformació. L’obra derivada tindrà la mateixa protecció que una obra original, vigent fins a 70 anys de la mort del nou autor.

Casos d’exemple

A continuació es mostren alguns exemples que poden servir per a veure en casos pràctics el pas de les obres al domini públic. Fixeu-vos que tenim en compte el país on publiquem l’obra, no d’on l’autor és originari, tot i que per a la publicació a internet o quan en la publicació hi ha diversos contextos jurídics implicats l’hem de tenir en compte.

Home de Vitrubi, 1490

 • Leonardo da Vinci (1452-1519)
 • Fa quasi 500 anys de la mort de l’autor.
 • Està al domini públic perquè Leonardo va morir abans de 1987, segons la legislació espanyola han d’haver passat 80 anys i ja han passat de sobres.
 • Si fos un dibuix inèdit qui el donés a conèixer podria adquirir drets com si en fos l’autor, però Giuseppe Bossi ja va reproduir-lo en un gravat el 1811 i quatre anys més tard, el 1815, va morir. Han passat ja 200 anys de la mort de Bossi.

Mapa figuratiu de les pèrdues humanes successives de l’exèrcit francès durant la campanya russa de 1812-13, 1869

 • Dibuixat per Charles Joseph Minard (1781-1870), inspector general de ponts i camins retirat.
 • París, 20 de novembre de 1869.
 • Ha passat quasi un segle i mig de la mort de l’autor.
 • Està al domini públic perquè Minard va morir abans de 1987, segons la legislació espanyola han d’haver passat 80 anys i ja han passat.

La teixidora o La petita obrera , 1882

 • Joan Planella (1850-1910).
 • Ha passat més d’un segle de la mort de l’autor.
 • Està al domini públic perquè Planella va morir abans de 1987, segons la legislació espanyola han d’haver passat 80 anys i ja han passat.

La nit estelada, 1889.

 • Vincent van Gogh (1853–1890).
 • Oli sobre tela.
 • Ha passat un segle i quart de la mort de l’autor.
 • Està al domini públic perquè Van Gogh va morir abans de 1987, segons la legislació

Comerç d’importació -1909

 • Isidre Nonell (1872–1911).
 • Fa més de 100 anys de la mort de l’autor.
 • Està al domini públic perquè Nonell va morir abans de 1987, en la legislació espanyola han d’haver passat 80 anys i ja han passat.

Il·lustració publicada a la revista Puck, juliol de 1887, núm. 4141.

 • Arthur Burdett Frost (1851-1928).
 • El 2008 va fer 80 anys de la mort de l’autor, que són els anys necessaris perquè expiri la protecció a Espanya per a autors morts abans de 1987.
 • Si s’hagués de publicar als EUA, per a obres anteriors a 1978 calen 95 anys, que ja han passat atès que es va publicar el 1887, però a més és al domini públic perquè als EUA hi són totes les obres publicades abans de 1923.

Avançar l’entrada al domini públic

En els països de la tradició anglosaxona del copyright les obres que no es registraven quedaven en el domini públic. Però amb la signatura del conveni de Berna i altres tractats per part d’aquests estats això ha deixat de ser així. Alguns països tenen lleis que permeten a un autor cedir la seva obra al domini públic en vida. Però en molts altres o bé no ho permeten o la llei no ho preveu (com en el cas espanyol) i la situació queda en la indefinició.

Creative Commons té una llicència, la CC0, que diu que l’autor cedeix tots els drets que es puguin cedir en cada país. Tot i que, de fet, amb la llicència CC-By, que només es reserva el dret d’atribució, es pot fer quasi tot el que es podria fer amb una obra al domini públic.

Per a saber-ne més

D. Gómez – Fundació UOC 2015 – CCBYSA 4.0es / GFDL 1.3
Obra derivada: Autors de Wikipèdia 2006-2015.
Aquest text amplia i actualitza «
Un vistazo a los derechos de autor y licencias abiertas»
que adaptava alguns textos de Wikipèdia.

Col·laborador docent de la UOC des del 2000. És consultor a l'assignatura d'Imatge i llenguatge visual (ILLV) des de 2009. Coautor dels materials didàctics d'aquesta assignatura i de la de...