Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Compatibilitat entre llicències

David Gómez Fontanills

Les diferents condicions d’ús de les obres que cada llicència determina fa que si tenim obres amb diferents llicències no sempre es puguin combinar les unes amb les altres. Algunes llicències permeten que fem obres derivades sense haver de demanar permís al titular de drets. Però, i si en lloc de partir d’una sola obra original partim de dues o més, per exemple per a fer un fotomuntatge?

 • Si les obres de partida tenen la mateixa llicència no hi ha problema.
 • Si les obres de partida tenen llicències diferents aquestes han de ser compatibles.

Quines llicències són compatibles entre si per a crear obres derivades? A continuació s’ofereixen orientacions per a saber quin tipus de llicències són compatibles. Ens referirem a tipus de llicències segons els drets que reserven i alliberen. No ens referirem a llicències específiques ni a versions específiques d’aquestes, raó per la qual, més enllà d’aquestes orientacions, convé consultar les condicions concretes de cada llicència en el seu text legal per a assegurar-se que és aplicable a cada cas.

Tipus de llicències i situacions de drets d’autor:

 • Que no permeten obres derivades (per tant, ja les descartem):
  • © tots els drets reservats (més que una llicència és un avís de reserva total de drets)
  • BY-ND: reconeixement, no derivades
  • BY-NC-ND: reconeixement, no comercial, no derivades
 • Que permeten obres derivades:
  • DP: domini públic (no és una llicència, però com que és una situació en què es poden crear obres derivades la tenim en compte en la combinació)
  • BY: només reconeixement
  • BY-NC: reconeixement, no comercial
  • BY-NC-SA: reconeixement, no comercial, compartir igual
  • BY-SA: reconeixement, compartir igual

Compatibilitat

Com a orientació general:

 • La llicència de l’obra derivada ha de tenir les restriccions equivalents a la llicència més restrictiva entre les obres originals que es combinen.
 • No es poden combinar dues obres si les condicions de la llicència d’una exclouen les condicions de la de l’altra.

La taula següent mostra en combinacions de dues obres amb diferent llicència quin tipus de llicència ha de tenir l’obra derivada que les combina.

DP

BY

BY-NC

BY-NC-SA

BY-SA

DP

DP+DP=

qualsevol

DP+BY=

qualsevol

DP+BY-NC=

qualsevol NC

DP+BY-NC-SA=

BY-NC-SA

DP+BY-SA=

BY-SA

BY

DP+BY=

qualsevol

BY+BY=

qualsevol

BY+BY-NC=

qualsevol NC

BY+BY-NC-SA=

BY-NC-SA

BY+BY-SA=

BY-SA

BY-NC

DP+BY-NC=

qualsevol NC

BY+BY-NC=

qualsevol NC

BY-NC+BY-NC=

qualsevol NC

BY-NC+BY-NC-SA=

BY-NC-SA

BY-NC+BY-SA=

incompatibles

BY-NC-SA

DP+BY-NC-SA=

BY-NC-SA

BY+BY-NC-SA=

BY-NC-SA

BY-NC
+BY-NC-SA=

BY-NC-SA

BY-NC-SA
+BY-NC-SA=

BY-NC-SA

BY-NC-SA
+BY-SA=

incompatibles

BY-SA

DP+BY-SA=

BY-SA

BY+BY-SA=

BY-SA

BY-NC+BY-SA=

incompatibles

BY-NC-SA
+BY-SA=

incompatibles

BY-SA+BY-SA=

BY-SA

S’hi pot veure que les llicències permissives (BY) permeten obres derivades que estiguin en altres llicències, escollides lliurement o condicionades per la llicència de l’altra obra que s’hi combina. Les llicències CompartirIgual (SA) només admeten la seva llicència, es poden combinar amb permissives o amb altres que tinguin les mateixes condicions (com és el cas de la combinació entre NC i NC-SA) però no es poden combinar dues SA diferents ni tampoc una SA amb una que posi una condició extra que aquesta no té (són incompatibles una BY-NC i una BY-SA perquè la primera limita a ús no comercial i la segona obliga a mantenir la llicència que permet l’ús comercial).

Per a saber-ne més

 

D. Gómez – Fundació UOC 2015 – CCBYSA 4.0es / GFDL 1.3
Obra derivada: Autors de Wikipèdia 2006-2015.
Aquest text amplia i actualitza «
Un vistazo a los derechos de autor y licencias abiertas»
que adaptava alguns textos de Wikipèdia.

Col·laborador docent de la UOC des del 2000. És consultor a l'assignatura d'Imatge i llenguatge visual (ILLV) des de 2009. Coautor dels materials didàctics d'aquesta assignatura i de la de...