Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Ortotipografia de les cometes

David Gómez Fontanills

Les cometes són signes auxiliars de la puntuació que es fan servir per a contenir citacions literals i també com a recurs distintiu per a posar de relleu paraules foranes o matisos de significat.

Les cometes són signes dobles, tenen un signe que obre i un altre que tanca.

Hi ha diferents tipus de cometes (Pujol i Solà, 1995, 3.29-3.30, p. 121; Marín, 2013, 1.2, p.16):

 • cometes volades (altes, saxones o angleses) en posició de superíndex “…”
 • cometes volades simples ‘…’
 • cometes baixes (llatines o franceses) «…»
 • cometes baixes angulars ‹…›

La convenció definida per la tradició editorial fa que en català, castellà i altres llengües hispàniques s’utilitzin preferentment les cometes baixes i que es reservin les volades per a textos que han d’anar entre cometes en un text que ja hi està. Però la influència de l’anglès fa que també s’utilitzin normalment les volades, si bé la tradició americana de les volades simples no ha tingut tanta acceptació. En tot cas, el repertori de cometes està disponible quan el text ho requereix i cal trobar una solució coherent, fent servir els mateixos signes per als mateixos propòsits, però canviant de signe quan cal fer una distinció.

Així podem fer servir tres signes diferents en casos com el següent:

La víctima va respondre al jutge: «Em va empènyer i em va dir: “Amb aquesta ‘pinta’ penses sortir!?”»

Aquí les cometes baixes indiquen que comença una citació literal i les volades indiquen que la persona que parla cita literalment una altra persona; dins d’aquesta part les volades simples serveixen per a fer una distinció de significat, de com hem d’interpretar la paraula (una altra solució seria posar-la en cursiva, si el text fos en rodona).

Hi ha signes que es fan sevir com a cometes però que els autors que han mirat de recollir els criteris tipogràfics descarten, tot i que a vegades són més fàcilment accessibles als teclats dels dispositius informàtics:

 • Les cometes mecanogràfiques simples o dobles, una variant de les cometes volades “…”.

 • L’antilambda, un signe que no és de cometes i que és molt accessible en el teclat, es fa servir en matemàtiques amb el significat de major que i menor que i té alguns altres usos, però no els que tenen les cometes habitualment. També s’utilitzen per a referenciar, contenint-les, adreces de correu electrònic o adreces web. <fulano@servidorweb.net> <http://www.uoc.edu>

Vegeu també

Per a saber-ne més

 • Pujol, J.; Solà, J. (1995). Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna Editorial. [disponible a la biblioteca] .

  • Capítol 5: Cursiva, cometes, versaletes, negreta; p. 173-202.

   • Tradicions i compatibilitats, 5.2, p.176.

   • Elisions i contraccions, 5.6, p.177.

   • Les cometes dobles. Funcions, 5.18, p. 185-186. Usos abusius, 5.19-5.20, p. 187. Castellanismes, 5.21-5.25, p.187-190. Recapitulació, 5.26, p.191.

   • Cometes en denominacions, 5.30, p. 195-196.

   • Les cometes simples, 5.31-5.33, p. 197-198.

 • Marín Álvarez, Raquel (2013). Ortotipografía para diseñadores. Barcelona:Gustavo Gili
  [Editat
  en paper i en eBook]

  • Capítol 1.2. Comillas: tipos.

  • Capítol 2.2. Citas textuales, bibliográficas y notas.

Col·laborador docent de la UOC des del 2000. És consultor a l'assignatura d'Imatge i llenguatge visual (ILLV) des de 2009. Coautor dels materials didàctics d'aquesta assignatura i de la de...