Grau de Multimèdia Universitat Oberta de Catalunya
Imatge i Llenguatge Visual Grau de Multimèdia

Tipografia i ortotipografia en els mapes

David Gómez Fontanills

Josep Maria Rabella, de la Universitat de Barcelona, ha recopilat per a l’Institut Cartogràfic de Catalunya algunes convencions i orientacions per a utilitzar la tipografia en els mapes. La cartografia és un camp molt codificat pel que fa a ús de símbols, línies, colors, etc. I també hi ha convencions ortotipogràfiques que permeten diferenciar a la persona habituada, per exemple, el text que representa un topònim del que representa un riu o una muntanya. A més es fan servir les mides i els estils per a diferenciar i per a jerarquitzar la informació.

Podeu trobar el treball de Josep Maria Rabella aquí:

Un dels esquemes que s’hi presenten és el següent, on es classifiquen les formes tipogràfiques en funció d’allò que els textos representen.

Font: J. M. Rabella, 2013 Aquesta imatge es reprodueix acollint-se al dret de citació o ressenya (art. 32 LPI) i està exclosa de la llicència general del text o la web.

Rabella també aporta un esquema on mostra com les variables visuals de Jacques Bertin (vegeu materials didàctics Mòdul 3 > 1 > 1.6) s’utilitzen en la implementació de textos en els mapes.

Font: J. M. Rabella, 2013 Aquesta imatge es reprodueix acollint-se al dret de citació o ressenya (art. 32 LPI) i està exclosa de la llicència general del text o la web.

Per a saber-ne més

  • Oxtoby, P.; Worm, J. van den (1986). The Application of Type in Cartography. Enschede: Països Baixos, ITC.
  • Raisz, Erwin (1938). General Cartography. (1a. ed.) Traducció en castellà: Cartografía. Barcelona: Omega, 1953, 2005. ISBN 84-282-0007-6.
  • Robinson, Arhur H. i altres (1995). Elements of Cartography. (6a. ed.). Nova York: John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 0-471-55579-7. Traducció en castellà: Elementos de cartografía (5a. ed.). Barcelona: Omega, 1987. ISBN: 84-282-0768-2.

Col·laborador docent de la UOC des del 2000. És consultor a l'assignatura d'Imatge i llenguatge visual (ILLV) des de 2009. Coautor dels materials didàctics d'aquesta assignatura i de la de...