Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD Universitat Oberta de Catalunya
Realitat mixta Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD
 • Interfícies futures?

  És un fet que actualment molts actes quotidians ja són mitjançats per la pantalla dels nostres dispositius mòbils. Resulta fàcil imaginar els avantatges que la realitat mixta podria proporcionar en moltes de les tasques que ja duem a terme en el dia a dia si existís una forma de poder experimentar aquesta realitat d’una manera […]

 • Programari

  El programari vinculat al continu de la realitat mixta ha experimentat en els darrers anys una explosió de novetats amb l’aparició constant de noves aplicacions. Enumerarem aquí breument algunes eines que poden resultar útils durant el procés de disseny i de producció: OSVR: plataforma oberta per a treballar amb diferents dispositius amb llicència MIT [1]. […]

 • HMD per a realitat augmentada

  Alguns HMD (head-mounted display) per a realitat virtual poden ser usats per a aplicacions de realitat augmentada amb l’ajut de càmeres, però també hi ha visors específicament dissenyats per a realitat augmentada. Cal distingir els sistemes de realitat augmentada convencionals, que es limiten a superposar els objectes virtuals a la imatge procedent de l’entorn físic, […]

 • HMD per a realitat virtual

  Als HMD (head-mounted display) per a realitat virtual tota la llum que arriba als ulls la proporciona el visualitzador i només es mostra l’entorn digital. Actualment, podem distingir-ne tres tipus: HMD per a dispositius mòbils, com ara Samsung Gear VR [1], Google Daydream [2] o Homido [3]. Són carcasses ergonòmiques amb lents ajustables a la […]

 • Controladors per a realitat mixta

  Els controladors per a realitat mixta són dispositius que permeten captar informació i, sovint, també proporcionen estímuls. El seu objectiu és possibilitar la interacció entre l’humà i l’entorn virtual. En podem trobar de genèrics, no vinculats a cap plataforma o entorn concret, i d’altres que han estat dissenyats específicament per a treballar amb dispositius molt […]

 • Captació

  Els sistemes de realitat mixta requereixen interfícies físiques que actuïn com a mitjanceres entre el món físic i el digital. Aquestes interfícies han de captar informació del món físic, processar-la i retornar-la transformada en accions o en nova informació. Pel que fa a la captació, podem dividir els dispositius en quatre tipologies: Captació de baix […]