Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD Universitat Oberta de Catalunya
Realitat mixta Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD

Autor: Jaume Ferrer

Darrers articles

 • SLAM

  L’SLAM [1] (simultaneous localization and mapping) és una tècnica vinculada a la visió artificial que permet a un sistema digital disposar d’informació sobre l’espai i posicionar-hi punts que després poden ser usats per a localitzar objectes virtuals de forma consistent amb l’espai físic. En serien exemples ARkit [2] i ARcore [3], i representa un canvi […]

 • Interfícies futures?

  És un fet que actualment molts actes quotidians ja són mitjançats per la pantalla dels nostres dispositius mòbils. Resulta fàcil imaginar els avantatges que la realitat mixta podria proporcionar en moltes de les tasques que ja duem a terme en el dia a dia si existís una forma de poder experimentar aquesta realitat d’una manera […]

 • Programari

  El programari vinculat al continu de la realitat mixta ha experimentat en els darrers anys una explosió de novetats amb l’aparició constant de noves aplicacions. Enumerarem aquí breument algunes eines que poden resultar útils durant el procés de disseny i de producció: OSVR: plataforma oberta per a treballar amb diferents dispositius amb llicència MIT [1]. […]

 • HMD per a realitat augmentada

  Alguns HMD (head-mounted display) per a realitat virtual poden ser usats per a aplicacions de realitat augmentada amb l’ajut de càmeres, però també hi ha visors específicament dissenyats per a realitat augmentada. Cal distingir els sistemes de realitat augmentada convencionals, que es limiten a superposar els objectes virtuals a la imatge procedent de l’entorn físic, […]

 • HMD per a realitat virtual

  Als HMD (head-mounted display) per a realitat virtual tota la llum que arriba als ulls la proporciona el visualitzador i només es mostra l’entorn digital. Actualment, podem distingir-ne tres tipus: HMD per a dispositius mòbils, com ara Samsung Gear VR [1], Google Daydream [2] o Homido [3]. Són carcasses ergonòmiques amb lents ajustables a la […]

 • Controladors per a realitat mixta

  Els controladors per a realitat mixta són dispositius que permeten captar informació i, sovint, també proporcionen estímuls. El seu objectiu és possibilitar la interacció entre l’humà i l’entorn virtual. En podem trobar de genèrics, no vinculats a cap plataforma o entorn concret, i d’altres que han estat dissenyats específicament per a treballar amb dispositius molt […]

 • Captació

  Els sistemes de realitat mixta requereixen interfícies físiques que actuïn com a mitjanceres entre el món físic i el digital. Aquestes interfícies han de captar informació del món físic, processar-la i retornar-la transformada en accions o en nova informació. Pel que fa a la captació, podem dividir els dispositius en quatre tipologies: Captació de baix […]

 • IMU – inertial measurement unit

  Les unitats de mesurament inercial són dispositius que integren un conjunt de sensors (acceleròmetre, giroscopi i magnetòmetre) amb l’objectiu de determinar la intensitat, l’angle de gir i l’orientació del moviment dels objectes que cal mesurar. Es van començar a utilitzar en aeronàutica i actualment també les trobem en altres àmbits, com, per exemple, en els […]

 • Periodisme

  El periodisme gaudeix de dos avantatges a l’hora d’incorporar la realitat mixta: L’existència de tota una tradició d’infografia divulgativa que s’ha anat enriquint amb els plantejaments propis de la gràfica interactiva i que pot saltar fàcilment a la realitat mixta. Certa tradició d’intentar donar a conèixer realitats llunyanes o amagades, en les quals la realitat […]

 • Indústria

  La indústria està incorporant la realitat mixta de maneres molt diverses: En el procés de disseny, per a ajudar a veure i projectar realitats que encara no existeixen. En la coordinació entre els equips de treball. En la producció, logística, distribució… Al mateix temps que s’afrontaven nous reptes, han anat apareixent empreses o equips de […]

 • Salut

  En el món de la salut, la realitat mixta s’està usant de maneres molt diverses. Alguns són: Com a eina d’ensinistrament en tasques crítiques; per exemple, en cirurgia. Com a eina de visualització de dades per a facilitar el procés de diagnòstic. Com a recurs en la comunicació entre el personal sanitari i els pacients. […]

 • Art

  L’art és, per definició, un camp d’experimentació amb els mitjans, i la realitat mixta no n’és una excepció. L’art s’ha aproximat a la realitat mixta de dues maneres: Per a produir obra, discurs o debat. Com a recurs per a mostrar o difondre el mateix món de l’art. Constantment, apareixen noves propostes artístiques que entenen […]

 • Màrqueting

  El màrqueting ha incorporat la realitat mixta, especialment la realitat augmentada, aprofitant la generalització de l’ús dels telèfons intel·ligents i l’aparició de monitors de gran format a preus competitius. En el camp de la realitat virtual, el desplegament està sent més tímid, en part perquè l’ús d’HMD encara no s’ha estès, i en part com […]

 • Entreteniment

  El món dels videojocs i dels parcs d’atraccions ha vist en la realitat mixta una oportunitat. La nova onada d’HMD ve acompanyada de moltes propostes lúdiques, especialment orientades al mercat del consum domèstic. Cada plataforma competeix per a atraure més clients i el catàleg de jocs que incorporen la realitat virtual o la virtualitat augmentada […]

 • Automoció

  La indústria de l’automòbil incorpora des de fa anys la realitat augmentada amb l’objectiu de millorar l’experiència de conducció de diverses maneres: Proporcionar indicacions que facilitin la presa de decisions (velocitat, detecció d’obstacles, etc.). Millorar la navegació assistida a partir de la informació procedent del GPS. Evitar que l’atenció a les capes d’informació mencionades anteriorment […]

 • Subjectivitat virtual

  Parés i Parés proposaren l’expressió subjectivitat virtual per a referir-se al conjunt d’elements (interfícies física i lògica, mapatges i comportaments) a través dels quals resulta mitjançada l’experiència. En un sentit literal, aquest conjunt fixa els límits i les possibilitats de viure l’experiència [1]. En un extrem del continu de la realitat mixta, la realitat virtual, […]

 • Actuador

  Un actuador és qualsevol dispositiu que duu a terme alguna acció com a resposta del sistema: motors, servos, vibradors, electroimants, electrovàlvules… Alguns actuadors poden complir una simple funció de retorn per a confirmar una acció efectuada pels humans; per exemple, fer vibrar un controlador després de prémer un botó per a confirmar que el botó […]

 • HUD (head-up display)

  Sistema de realitat augmentada que consisteix a usar un element semitransparent, anomenat mesclador, que permet veure-hi a través però que també actua com a mirall per a reflectir una imatge lluminosa, normalment, una petita pantalla o un projector proper, de manera que l’ull percep simultàniament les imatges procedents del món físic i de la font […]

 • HMD (head-mounted display)

  Consisteix en un visor, normalment estereoscòpic per tal de crear efecte de profunditat, que emet la sortida d’imatge del sistema a prop dels ulls, sovint amb l’ajut de petites pantalles o bé de projectors, i usant miralls o lents per a fer-la arribar als ulls. Els HMD s’aguanten en posició davant dels ulls mitjançant elements […]

 • Sensor

  Dispositiu que pot transformar una magnitud procedent del món físic en una altra que sigui mesurable, generalment de tipus elèctric. La magnitud que volem transformar pot ser una variable com ara la intensitat de la llum, la temperatura, el moviment, la proximitat, l’orientació, el volum de so, el color, etc. Els sensors poden proporcionar lectures […]