Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD Universitat Oberta de Catalunya
Realitat mixta Un altre blog més de Blogs assignatures GMMD
 • Realitat i virtualitat

  L’expressió realitat mixta és usada des dels seus inicis per a definir contextos d’interacció on es combinen el que anomenem «realitat» i el que anomenem «virtualitat». Però què és la realitat i què és la virtualitat? És difícil donar-ne una definició unívoca, perquè el llenguatge, el pensament i l’experiència sovint ens duen a conclusions aparentment […]

 • Realitat virtual

  Dins del continu de la realitat mixta, la realitat virtual es troba a l’extrem més allunyat del món físic. Això implica que l’experiència que viuen els participants es basa exclusivament en estímuls generats digitalment. Se solen esmentar com a primers exemples de realitat virtual els treballs d’Ivan Sutherland The Ultimate Display (1965) i L’espasa de […]

 • Virtualitat augmentada

  Consisteix a augmentar l’entorn virtual amb estímuls procedents del món físic. Aquí la part digital ja té un pes determinant, però el món físic encara hi és present com a reforç. Podem trobar dos plantejaments molt diferents: El món físic digitalitzat: quan la imatge procedent del món físic és captada per una càmera i incorporada […]

 • Realitat augmentada

  La realitat augmentada consisteix en la superposició d’imatge digital damunt de la imatge procedent del món físic amb el resultat d’augmentar la nostra experiència del tangible mitjançant la incorporació d’elements intangibles [1]. Les fixacions virtuals són considerades un dels primers sistemes de realitat augmentada. Van ser desenvolupades per Louis B. Rosemberg el 1992 [2] com […]

 • El continu de la realitat mixta

  Considerem aquestes tres escenes: Escena 1. Una nena que camina per una plaça sosté un telèfon mòbil a la mà i mou el braç a un costat i a l’altre sense deixar de mirar la pantalla, que li va mostrant el carrer davant seu vist des del punt de vista de la càmera. No està […]