Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC Universitat Oberta de Catalunya
Mitjans Interactius Assignatura del Grau Multimèdia de la UOC
 • 1. Convergence Culture, Henry Jenkins

  Henry Jenkins va escriure una de les obres més importants per a la comprensió de la cultura contemporània i els nous mitjans: a Convergence Culture s’exposa com la convergència de la cultura és el fenomen resultat de la transició cap als nous mitjans digitals;  quan desapareixen les fronteres físiques, i les autopistes de la informació […]

 • Big Data i els nous mètodes de visualització de la informació

  Article sobre el Big data i les seves implicacions per a l’anàlisi i procés de la informació en el context actual. Data Scientists, Data Minners i la cultura del Big data. S’analitza la necessitat d’un perfil transversal en el treball amb la informació i un enfocament múltiple de les problemàtiques que s’en deriven. Quaderns de […]

 • Revolutionary User Interfaces

  Història i revolució de les interfícies d’usuari. Cronologia i anàlisis de l’evolució i la revolució en les interíficies. The human computer interface helps to define computing at any one time. As computers have become more mainstream the interfaces have become more intimate. This is the journey of computer technology and how it has come to […]

 • Breu història del net.art

  Història del net.art, disciplina de l’art digital nascuda i reproduïda a la Xarxa i per a la Xarxa. http://encina.pntic.mec.es/~jarv0000/9496.htm